Delegering av departementets myndighet til Statens legemiddelverk etter narkotikaforskriften

DatoFOR-2013-03-05-1461
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 17
Ikrafttredelse05.03.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2013-02-14-199, LOV-1992-12-04-132-§22, LOV-1992-12-04-132-§23a, LOV-1992-12-04-132-§24, LOV-1992-12-04-132-§25, LOV-1992-12-04-132-§25a, FOR-1995-06-08-521, FOR-2000-12-21-1362
Kunngjort17.12.2013   kl. 15.20
KorttittelDeleg. til Legemiddelverket etter narkotikaforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 5. mars 2013 med hjemmel i forskrift 14. februar 2013 nr. 199 om narkotika. 

Vi viser til ny forskrift om narkotika 14. februar 2013 nr. 199.

Med dette delegerer Helse- og omsorgsdepartementet sin kompetanse etter visse bestemmelser i forskrift 14. februar 2013 nr. 199 om narkotika til Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet.

Delegeringen gjelder følgende bestemmelser: 

ForskriftMyndighetMyndighet i forskrift lagt tilDelegert tilDato
§ 4 første leddFastsettelse av narkotikalistenDepartementetStatens legemiddelverk14.02.2013
§ 5 annet leddGjøre unntak fra forbudet i første leddDepartementetStatens legemiddelverk og Helsedirektoratet14.02.2013
§ 6 annet leddGi tillatelse om industriell brukDepartementetStatens legemiddelverk14.02.2013
§ 9Utstede sertifikat for innførsel og utførselDepartementetStatens legemiddelverk14.02.2013
§ 11 første leddInnvilgelse av transitt i særlige tilfellerDepartementetStatens legemiddelverk14.02.2013
§ 13 første leddMotta kvartalsregnskapDepartementetStatens legemiddelverk14.02.2013
§ 13 annet leddBestemme at kvartalsregnskap skal leveres på fastsatt skjemaDepartementetStatens legemiddelverk14.02.2013
§ 14 første leddMotta årsregnskapDepartementetStatens legemiddelverk14.02.2013
§ 14 annet leddBestemme at årsregnskapet skal leveres på fastsatt skjemaDepartementetStatens legemiddelverk14.02.2013
§ 17Tilbakekalle tillatelse og sette vilkårDepartementetStatens legemiddelverk14.02.2013
§ 19Gjøre unntak - mengde-begrensningDepartementetStatens legemiddelverk14.02.2013
§ 20Gi tillatelse til å sende/ta med narkotiske legemidler til førstehjelps-formålDepartementetStatens legemiddelverk14.02.2013
 

Delegeringsbestemmelsene trer i kraft straks.