Delegering av myndighet etter næringsberedskapsloven § 6, § 8 og § 17 til Nærings- og fiskeridepartementet

DatoFOR-2013-03-08-254
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2013 hefte 4
Ikrafttredelse08.03.2013
Sist endretFOR-2014-05-07-617
EndrerFOR-2011-12-16-1248
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2011-12-16-65-§6, LOV-2011-12-16-65-§8, LOV-2011-12-16-65-§17
Kunngjort08.03.2013   kl. 14.40
KorttittelDeleg. til NFD etter næringsberedskapsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 8. mars 2013 med hjemmel i lov 16. desember 2011 nr. 65 om næringsberedskap (næringsberedskapsloven) § 6, § 8 og § 17. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet).
Endringer: Endret ved vedtak 7 mai 2014 nr. 617. 

Kongens myndighet etter § 6, § 8 og § 17 i lov 16. desember 2011 nr. 65 om næringsberedskap delegeres til Nærings- og fiskeridepartementet. Denne delegeringen erstatter delegering 16. desember 2011 nr. 1248 om delegering av myndighet til departementet etter lov om næringsberedskap.