Delegering av myndighet til Miljødirektoratet

DatoFOR-2013-03-15-283
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2013 hefte 4
Ikrafttredelse01.07.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-06-28-16, LOV-1959-10-23-3, LOV-1975-06-06-31, LOV-1976-06-11-79, LOV-1981-05-29-38, LOV-1992-05-15-47, LOV-2009-06-19-100
Kunngjort19.03.2013   kl. 15.40
KorttittelDeleg. til Miljødirektoratet etter tidl. delegeringer

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. mars 2013. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

Miljødirektoratet skal fra 1. juli 2013 utøve den myndighet som i tidligere delegeringer er lagt til Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet.