Overføring av samordningsansvaret for forebyggende IKT-sikkerhet fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet

DatoFOR-2013-03-22-296
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2013 hefte 4
Ikrafttredelse01.04.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort22.03.2013   kl. 14.30
KorttittelOverføring av samordningsansvar, IKT-sikkerhet til JD

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 22. mars 2013. Fremmet av Statsministerens kontor. 

Ansvaret for samordning av forebyggende IKT-sikkerhet i sivil sektor overføres fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet, med virkning fra 1. april 2013.