Delegering av myndighet etter pengespilloven § 3 tredje ledd og § 10 tredje ledd til Kulturdepartementet

DatoFOR-2013-04-05-342
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2013 hefte 5
Ikrafttredelse05.04.2013
Sist endret
EndrerFOR-2006-02-17-224
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-08-28-103-§3, LOV-1992-08-28-103-§10
Kunngjort09.04.2013   kl. 14.00
KorttittelDeleg. til KUD etter pengespilloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. april 2013 med hjemmel i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (pengespilloven) § 3 tredje ledd og § 10 tredje ledd. Fremmet av Kulturdepartementet. 

1.Delegering av Kongens myndighet til å fastsette vedtekter for Norsk Tipping etter lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. § 3 tredje ledd til Kulturdepartementet.
2.Delegering av Kongens myndighet til å fastsette nærmere regler for fordeling av overskuddet fra bingoterminaler etter lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. § 10 tredje ledd til Kulturdepartementet.
3.Oppheving av kongelig resolusjon 17. februar 2006 nr. 224 om delegering av Kongens myndighet etter lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. § 10 annet ledd til Kultur- og kirkedepartementet.