Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov 19. april 2013 nr. 15 om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover del IV annet ledd

DatoFOR-2013-04-19-396
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2013 hefte 6
Ikrafttredelse19.04.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-04-19-15 jf LOV-1998-07-17-56
Kunngjort23.04.2013   kl. 14.45
KorttittelDeleg. til FIN etter endringslov til regnskapsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. april 2013 med hjemmel i lov 19. april 2013 nr. 15 om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover del IV annet ledd. Fremmet av Finansdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet til å fastsette overgangsregler etter lov om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover del IV til Finansdepartementet.