Delvis ikraftsetting av lov 24. mai 2013 nr. 17 om endringer i tobakksskadeloven

DatoFOR-2013-05-24-515
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2013, 01.01.2014, 01.07.2014, 01.07.2017
Sist endretFOR-2015-12-18-1586
EndrerLOV-1973-03-09-14
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-05-24-17, LOV-1973-03-09-14
Kunngjort28.05.2013   kl. 15.40
KorttittelDelvis ikrafts. av endr. i tobakksskadeloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 24. mai 2013 med hjemmel i lov 24. mai 2013 nr. 17 om endringer i tobakksskadeloven del II. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 10 jan 2014 nr. 15, 18 des 2015 nr. 1586. 

1.- - -
2.Loven trer i kraft 1. juli 2013, med unntak av kapittel 2 og § 18, § 23, § 25, § 26, § 27, § 29, § 31 og § 34.
3.Paragrafene 23, 31 og 34 trer i kraft 1. januar 2014.
4.Paragrafene 18, 25, 26, 27 og 29 trer i kraft 1. juli 2014.
5.Kapittel 2 trer i kraft 1. juli 2017.
6.- - -
0Endret ved forskrifter 10 jan 2014 nr. 15, 18 des 2015 nr. 1586.