Tilsyn med Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

DatoFOR-2013-06-21-689
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2013 hefte 9
Ikrafttredelse21.06.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort21.06.2013   kl. 15.35
KorttittelTilsyn med JDs arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 2013. Fremmet av Statsministerens kontor.
Endringer: Oppheves ved vedtak 10 mars 2017 nr. 312 (i kraft 1 juli 2017). 

1.Ansvaret for å føre tilsyn med Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap legges til Helse- og omsorgsdepartementet.
2.Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan bistå Helse- og omsorgsdepartementet i departementets tilsyn med Justis- og beredskapsdepartementet. Direktoratet vil da være underlagt Helse- og omsorgsdepartementets instruksjonsmyndighet og rapportere til Helse- og omsorgsdepartementet.