Delegering av Kongens myndighet etter lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) § 11 fjerde ledd og § 16 andre ledd til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

DatoFOR-2013-06-21-717
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 9
Ikrafttredelse21.06.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-20-42-§11, LOV-2008-06-20-42-§16 jf. LOV-2013-06-21-61-§34
Kunngjort24.06.2013   kl. 16.20
KorttittelDeleg. til FAD etter diskriminerings- og tilgjengelighetsl.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 2013 med hjemmel i lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) § 11 fjerde ledd og § 16 andre ledd. Fremmet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) § 11 fjerde ledd og § 16 andre ledd til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.