Delegering av tilsynsmyndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)

DatoFOR-2013-06-21-731
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2013 hefte 9
Ikrafttredelse21.06.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-06-21-102-§12-1
Kunngjort25.06.2013   kl. 15.30
KorttittelDeleg. til Sjøfartsdir. etter skipsarbeidsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 2013 med hjemmel i lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) § 12-1. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet). 

Tilsynsmyndighet etter lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) § 12-1 annet ledd skal være Sjøfartsdirektoratet.