Delegering av Kongens myndighet etter lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova)

DatoFOR-2013-06-21-737
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2013 hefte 9
Ikrafttredelse21.06.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-06-21-100
Kunngjort25.06.2013   kl. 15.30
KorttittelDeleg. til LMD etter jordskiftelova

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 2013 med hjemmel i lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova). Fremmet av Landbruks- og matdepartementet. 

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova) til Landbruks- og matdepartementet.

Landbruks- og matdepartementet kan delegere myndighet til Domstoladministrasjonen.