Delegering av myndighet etter lov 29. mai 1928 nr. 7 om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard § 1 annet ledd

DatoFOR-2013-06-21-746
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 10
Ikrafttredelse21.06.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1928-05-29-7-§1
Kunngjort26.06.2013   kl. 16.00
KorttittelDeleg. til HOD etter lov om alkoholvarer på Svalbard

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 2013 med hjemmel i lov 29. mai 1928 nr. 7 om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard § 1 annet ledd. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Myndigheten til å gi unntak etter lov 29. mai 1928 nr. 7 om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard § 1 annet ledd delegeres til Helse- og omsorgsdepartementet.