Delegering av Kongens myndighet etter Norfundloven § 10 fjerde ledd

DatoFOR-2013-06-21-749
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2013 hefte 10
Ikrafttredelse21.06.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-05-09-26-§10
Kunngjort26.06.2013   kl. 16.00
KorttittelDeleg. til UD etter Norfundloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 2013 med hjemmel i lov 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfundloven) § 10. Fremmet av Utenriksdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov om endringer i Norfundloven § 10 fjerde ledd til Utenriksdepartementet.