Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)

DatoFOR-2013-07-03-974
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2013 hefte 12
Ikrafttredelse20.08.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-06-21-102-§1-2, LOV-2013-06-21-102-§2-3, LOV-2013-06-21-102-§2-4, LOV-2013-06-21-102-§2-5, LOV-2013-06-21-102-§3-1, LOV-2013-06-21-102-§3-9, LOV-2013-06-21-102-§4-2, LOV-2013-06-21-102-§4-6, LOV-2013-06-21-102-§4-7, LOV-2013-06-21-102-§5-12, LOV-2013-06-21-102-§6-1, LOV-2013-06-21-102-§6-5, LOV-2013-06-21-102-§7-8, LOV-2013-06-21-102-§7-9, LOV-2013-06-21-102-§7-10, LOV-2013-06-21-102-§8-1, LOV-2013-06-21-102-§8-4, LOV-2013-06-21-102-§9-1, LOV-2013-06-21-102-§9-3, LOV-2013-06-21-102-§9-7, LOV-2013-06-21-102-§10-3, LOV-2013-06-21-102-§11-1, LOV-2013-06-21-102-§12-3
Kunngjort16.08.2013   kl. 14.45
KorttittelDeleg. til SFD etter skipsarbeidsloven

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 3. juli 2013 med hjemmel i lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven). 

Nærings- og handelsdepartementet delegerer pr. 3. juli 2013 myndighet til Sjøfartsdirektoratet til å utarbeide og fastsette forskrifter i henhold til lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) i følgende bestemmelser:

§ 1-2 tredje ledd

§ 2-3 annet ledd

§ 2-4 femte ledd

§ 2-5 fjerde ledd

§ 3-1 fjerde ledd

§ 3-9 annet ledd

§ 4-2 fjerde ledd

§ 4-6 tredje ledd

§ 4-7 tredje ledd

§ 5-12 femte ledd

§ 6-1 sjette ledd

§ 6-5 tredje ledd

§ 7-8 fjerde ledd

§ 7-9 tredje ledd

§ 7-10 tredje ledd

§ 8-1 femte ledd

§ 8-4 annet ledd

§ 9-1 fjerde ledd

§ 9-3 tredje ledd

§ 9-7 fjerde og femte ledd

§ 10-3 tredje ledd

§ 11-1 tredje ledd

§ 12-3 sjette ledd.