Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter ligningsloven kapittel 5

DatoFOR-2013-08-08-960
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2013 hefte 12
Ikrafttredelse08.08.2013
Sist endret
EndrerFOR-1992-07-03-497 FOR-1993-06-29-4273, FOR-1994-10-20-944, FOR-1995-09-05-783, FOR-1997-06-23-628, FOR-2000-09-08-4662, FOR-2006-02-17-201, FOR-2008-05-28-521
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§5-1, LOV-1980-06-13-24-§5-4, LOV-1980-06-13-24-§5-6, LOV-1980-06-13-24-§5-7, LOV-1980-06-13-24-§5-8, LOV-1980-06-13-24-§5-12
Kunngjort13.08.2013   kl. 14.40
KorttittelDeleg. til Skattedir. etter ligningsloven

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 8. august 2013 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 5-1, § 5-4 nr. 2 og 3, § 5-6 nr. 4, § 5-7 nr. 4, § 5-8 og § 5-12. 

Departementet delegerer til Skattedirektoratet myndighet etter ligningsloven

-§ 5-1
-§ 5-4 nr. 2 og 3
-§ 5-6 nr. 4
-§ 5-7 nr. 4
-§ 5-8
-§ 5-12.

Departementet delegerer også myndighet til å oppheve gjeldende tilsvarende forskrifter på området. Myndigheten etter § 5-6 nr. 4 kan delegeres videre til skattekontoret.

Samtidig oppheves delegeringsvedtak 3. juli 1992 nr. 497, delegeringsvedtak 29. juni 1993 nr. 4273, delegeringsvedtak 20. oktober 1994 nr. 944, delegeringsvedtak 5. september 1995 nr. 783, delegeringsvedtak 23. juni 1997 nr. 628, delegeringsvedtak 8. september 2000 nr. 4662, delegeringsvedtak 17. februar 2006 nr. 201 og delegeringsvedtak 28. mai 2008 nr. 521.

Delegeringen trer i kraft straks.