Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter skipssikkerhetsloven

DatoFOR-2013-08-19-1002
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2013 hefte 12
Ikrafttredelse19.08.2013
Sist endretFOR-2014-01-01-238
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§22a, LOV-2007-02-16-9-§28a, LOV-2007-02-16-9-§71a
Kunngjort23.08.2013   kl. 15.05
KorttittelDelegering til SFD etter skipssikkerhetsloven

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 19. august 2013 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 22a, § 28a og § 71a.
Endringer: Endret ved forskrift 1 jan 2014 nr. 238. 

Med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 22a, § 28a og § 71a delegerer Nærings- og fiskeridepartementet myndighet til Sjøfartsdirektoratet til å fastsette forskrifter til de nevnte bestemmelser.

0Endret ved forskrift 1 jan 2014 nr. 238.