Delegering av Skattedirektoratets myndighet etter lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 5-6 nr. 4

DatoFOR-2013-10-03-1166
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2013 hefte 14
Ikrafttredelse03.10.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§5-6, FOR-2013-08-08-960
Kunngjort04.10.2013   kl. 15.50
KorttittelDeleg. til skattekontoret etter ligningsloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 3. oktober 2013 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 5-6 nr. 4, jf. delegeringsvedtak 8. august 2013 nr. 960.

I

Skattedirektoratets myndighet etter ligningsloven § 5-6 nr. 4 delegeres til skattekontoret.

II

Delegeringen trer i kraft straks.