Delegering av Kongens myndighet etter aksjeloven § 10-2 tredje ledd tredje punktum og allmennaksjeloven § 10-2 tredje ledd tredje punktum

DatoFOR-2013-10-04-1179
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 14
Ikrafttredelse04.10.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-13-44-§2-6, LOV-1997-06-13-44-§10-2, LOV-1997-06-13-45-§10-2, LOV-1997-06-13-45-§2-6
Kunngjort08.10.2013   kl. 15.00
KorttittelDeleg. til Justisdepartementet etter aksjelovene

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. oktober 2013 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 10-2 tredje ledd tredje punktum, jf. § 2-6 fjerde ledd, og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 10-2 tredje ledd tredje punktum, jf. § 2-6 fjerde ledd. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 10-2 tredje ledd tredje punktum, jf. § 2-6 fjerde ledd, og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 10-2 tredje ledd tredje punktum, jf. § 2-6 fjerde ledd, til Justis- og beredskapsdepartementet.