Delegering av Kongens myndighet etter lov 10. juni 2005 nr. 40 om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) § 8 og § 16

DatoFOR-2013-11-15-1317
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 15
Ikrafttredelse15.11.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-10-40-§8, LOV-2005-06-10-40-§16
Kunngjort19.11.2013   kl. 15.00
KorttittelDeleg. til BLD etter diskrimineringsombudsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. november 2013 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 40 om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) § 8 og § 16. Fremmet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 10. juni 2005 nr. 40 om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) § 8 og § 16 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.