Delegering av myndighet etter lov om registrering av elektriske kraftledninger § 16 annet ledd

DatoFOR-2013-12-13-1475
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 17
Ikrafttredelse13.12.2013
Sist endretFOR-2014-04-11-538
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1927-07-01-1-§16
Kunngjort17.12.2013   kl. 15.20
KorttittelDeleg. til KMD etter kraftledningsregisterloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 2013 med hjemmel i lov 1. juli 1927 nr. 1 om registrering av elektriske kraftledninger § 16 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
Endringer: Endret ved vedtak 11 april 2014 nr. 538. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 1. juli 1927 nr. 1 om registrering av elektriske kraftledninger § 16 annet ledd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.