Delegering av myndighet etter lov om tinglysing § 12b

DatoFOR-2013-12-13-1476
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 17
Ikrafttredelse13.12.2013
Sist endretFOR-2014-04-11-540
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1935-06-07-2-§12b
Kunngjort17.12.2013   kl. 15.20
KorttittelDeleg. til KMD etter tinglysingsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 2013 med hjemmel i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 12b. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
Endringer: Endret ved vedtak 11 april 2014 nr. 540. 

Myndigheten etter lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 12b legges til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.