Delegering av myndighet etter lov 13. desember 2013 nr. 121 om endringer i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven)

DatoFOR-2014-01-24-54
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2014 hefte 1
Ikrafttredelse01.02.2014
Sist endret
EndrerLOV-2004-11-19-73
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-12-13-121, LOV-2004-11-19-73
Kunngjort28.01.2014   kl. 15.00
KorttittelDeleg. etter endringslov til bokføringsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 24. januar 2014 med hjemmel i lov 13. desember 2013 nr. 121 om endringer i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) del II, nr. 3. Fremmet av Finansdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet til å fastsette overgangsregler etter lov 13. desember 2013 nr. 121 om endringer i bokføringsloven del II til Finansdepartementet.