Delegering av Kongens myndighet etter aksje- og allmennaksjelovens regler om ansatterepresentasjon til Arbeids- og sosialdepartementet

DatoFOR-2014-02-14-187
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2014 hefte 2
Ikrafttredelse14.02.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-13-44-§6-4, LOV-1997-06-13-44-§6-5, LOV-1997-06-13-44-§6-35, LOV-1997-06-13-45-§6-4, LOV-1997-06-13-45-§6-5, LOV-1997-06-13-45-§6-35, LOV-1997-06-13-45-§6-37
Kunngjort21.02.2014   kl. 15.30
KorttittelDeleg. til ASD etter aksjelovene

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. februar 2014 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-4, § 6-5 og § 6-35 og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 6-4, § 6-5, § 6-35 og § 6-37. Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-4, § 6-5 og § 6-35 og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 6-4, § 6-5, § 6-35 og § 6-37 til Arbeids- og sosialdepartementet.