Overføring av ansvaret for lov 19. juni 1992 nr. 56 om handelsagenter og handelsreisende til Justis- og beredskapsdepartementet

DatoFOR-2014-03-14-280
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2014 hefte 3
Ikrafttredelse14.03.2014
Sist endret
EndrerLOV-1992-06-19-56
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-06-19-56
Kunngjort18.03.2014   kl. 15.35
KorttittelOverføring av ansvaret for agenturloven til JD

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. mars 2014. Fremmet av Nærings- og fiskeridepartementet. 

Ansvaret for lov 19. juni 1992 nr. 56 om handelsagenter og handelsreisende overføres fra Nærings- og fiskeridepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet.