Delegering av kongens myndighet til å gi forskrifter etter ligningsloven § 3-14 til Finansdepartementet

DatoFOR-2014-04-04-391
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2014 hefte 4
Ikrafttredelse04.04.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§3-14
Kunngjort08.04.2014   kl. 14.35
KorttittelDeleg. til FIN etter ligningsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. april 2014 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 3-14. Fremmet av Finansdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet til å gi forskrifter etter lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning § 3-14 til Finansdepartementet.