Delegering av myndighet til å begjære påtale til Statens kartverk etter straffeloven § 79 fjerde ledd

DatoFOR-2014-04-11-541
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 5
Ikrafttredelse11.04.2014
Sist endret
EndrerFOR-2012-09-03-850
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1902-05-22-10-§79, FOR-2013-12-13-1455
Kunngjort15.04.2014   kl. 15.55
KorttittelDelegering til Kartverket etter straffeloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 11. april 2014 med hjemmel i Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) 22. mai 1902 nr. 10 § 79 fjerde ledd og omorganiseringsvedtak 13. desember 2013 nr. 1455 pkt. 12.

I

Kommunal- og moderniseringsdepartementet delegerer myndighet til å begjære påtale på statens vegne til Statens kartverk etter straffeloven § 79 fjerde ledd. Delegeringen gjelder for forhold som faller inn under Statens kartverks ansvarsområde.

II

Miljøverndepartementets vedtak 3. september 2012 nr. 850 om delegering av myndighet til å begjære påtale til Statens kartverk etter straffeloven § 79 fjerde ledd, oppheves.

III

Endringene trer i kraft straks.