Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter ligningsloven § 3-14

DatoFOR-2014-04-30-590
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2014 hefte 6
Ikrafttredelse30.04.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§3-14, FOR-2014-04-04-391
Kunngjort02.05.2014   kl. 14.00
KorttittelDeleg. til Skattedirektoratet etter ligningsloven

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 30. april 2014 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 3-14 og delegeringsvedtak 4. april 2014 nr. 391. 

Departementets myndighet etter ligningsloven § 3-14 til å fastsette regler om elektronisk kommunikasjon delegeres til Skattedirektoratet.

Delegeringen trer i kraft straks.