Delegering av forskriftsmyndighet etter lov om offentlig støtte

DatoFOR-2014-05-09-624
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2014 hefte 6
Ikrafttredelse09.05.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-11-27-117-§1, LOV-1992-11-27-117-§2, LOV-1992-11-27-117-§5
Kunngjort13.05.2014   kl. 15.30
KorttittelDeleg. til NFD etter lov om offentlig støtte

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 9. mai 2014 med hjemmel i lov 27. november 1992 nr. 117 om offentlig støtte § 1 tredje ledd, § 2 og § 5 tredje ledd andre punktum. Fremmet av Nærings- og fiskeridepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 27. november 1992 nr. 117 om offentlig støtte § 1 tredje ledd, § 2 og § 5 tredje ledd andre punktum med unntak av myndigheten til å fastsette særregler om foreldelse til Nærings- og fiskeridepartementet.