Delegering av Kongens myndighet etter lov 3. mai 2002 nr. 13 om utenrikstjenesten § 1, § 17 og § 21 til Utenriksdepartementet

DatoFOR-2014-06-20-779
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2014 hefte 8
Ikrafttredelse20.06.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-05-03-13-§1, LOV-2002-05-03-13-§17, LOV-2002-05-03-13-§21 jf LOV-2015-02-13-9-§16
Kunngjort20.06.2014   kl. 15.50
KorttittelDeleg. til UD etter utenrikstjenesteloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. juni 2014 med hjemmel i lov 3. mai 2002 nr. 13 om utenrikstjenesten § 1, § 17 og § 21. Fremmet av Utenriksdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 3. mai 2002 nr. 13 om utenrikstjenesten § 1, § 17 og § 21 delegeres til Utenriksdepartementet.