Delegering av myndighet etter lov 20. juni 2014 nr. 29 om endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv. del XIX nr. 1 og lov 20. juni 2014 nr. 30 om kredittvurderingsbyråer § 3

DatoFOR-2014-06-20-784
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2014 hefte 8
Ikrafttredelse20.06.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-06-20-29, LOV-2014-06-20-30-§3
Kunngjort20.06.2014   kl. 15.50
KorttittelDeleg. til FIN etter finanslover

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. juni 2014 med hjemmel i lov 20. juni 2014 nr. 29 om endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv. del XIX nr. 1 og lov 20. juni 2014 nr. 30 om kredittvurderingsbyråer § 3. Fremmet av Finansdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 20. juni 20141 til Finansdepartementet.

1Skal vel være lov 20. juni 2014 nr. 29 om endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv. del XIX nr. 1 og lov 20. juni 2014 nr. 30 om kredittvurderingsbyråer § 3, Lovdatas anm.