Delegering av Kongens myndighet etter statsforetakslovens regler om ansatterepresentasjon til Arbeids- og sosialdepartementet

DatoFOR-2014-06-20-810
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2014 hefte 8
Ikrafttredelse20.06.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-08-30-71-§20, LOV-1991-08-30-71-§33
Kunngjort24.06.2014   kl. 14.20
KorttittelDeleg. til ASD etter statsforetaksloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. juni 2014 med hjemmel i lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak § 20 femte ledd andre punktum og § 33 sjette ledd andre punktum. Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak § 20 femte ledd, andre punktum og § 33 sjette ledd, andre punktum til Arbeids- og sosialdepartementet.