Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter folketrygdloven § 23-2

DatoFOR-2014-06-30-887
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2014 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§23-2
Kunngjort30.06.2014   kl. 15.30
KorttittelDeleg. til SKD etter folketrygdloven

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 30. juni 2014 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 23-2. 

Departementets myndighet etter folketrygdloven § 23-2 til å fastsette nærmere bestemmelser om offentliggjøring av statsstøtte i form av redusert differensiert arbeidsgiveravgift delegeres til Skattedirektoratet.

Delegeringen trer i kraft fra og med 1. juli 2014.