Delegering av Kongens myndighet etter esignaturloven § 4, § 9, § 16, § 17 og § 23

DatoFOR-2014-08-15-1079
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2014 hefte 11
Ikrafttredelse15.08.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-81-§4, LOV-2001-06-15-81-§9, LOV-2001-06-15-81-§16, LOV-2001-06-15-81-§17, LOV-2001-06-15-81-§23
Kunngjort15.08.2014   kl. 16.00
KorttittelDeleg. til NFD etter esignaturloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. august 2014 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur (esignaturloven) § 4, § 9, § 16, § 17 og § 23. Fremmet av Nærings- og fiskeridepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur § 4 tredje ledd, § 9 første ledd, første og annet punktum, § 16, § 17 første og sjette ledd og § 23 til Nærings- og fiskeridepartementet.