Ikraftsetting av lov 15. august 2014 nr. 59 om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven)

DatoFOR-2014-08-15-1084
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2014 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerLOV-2014-08-15-59
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-08-15-59-§23
Kunngjort19.08.2014   kl. 14.30
KorttittelIkrafts. av naturskadeerstatningsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. august 2014 med hjemmel i lov 15. august 2014 nr. 59 om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven) § 23. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet. 

Loven trer i kraft fra 1. januar 2017.