Delegering av myndighet etter lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven) til Landbruks- og matdepartementet

DatoFOR-2014-08-15-1085
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2014 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-08-15-59
Kunngjort19.08.2014   kl. 14.30
KorttittelDeleg. til LMD etter naturskadeerstatningsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. august 2014 med hjemmel i lov 15. august 2014 nr. 59 om om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven). Fremmet av Landbruks- og matdepartementet. 

Delegering av myndighet etter lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven) til Landbruks- og matdepartementet.