Overføring av ansvaret for markedsføringsloven kapittel 6 om beskyttelse av næringsdrivendes interesser til Nærings- og fiskeridepartementet

DatoFOR-2014-11-21-1472
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 15
Ikrafttredelse21.11.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-01-09-2
Kunngjort02.12.2014   kl. 15:10
KorttittelOverføring av ansvaret for markedsføringslovens kap. 6

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. november 2014 med hjemmel i lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) kapittel 6. Fremmet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

Ansvaret for kapittel 6 i lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. overføres fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet.