Delegering av myndighet etter forvaltningsloven § 13d første ledd, jf. forvaltningslovforskriften § 8, fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet

DatoFOR-2014-11-26-1462
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 15
Ikrafttredelse26.11.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-02-10-§13d, FOR-2006-12-15-1456-§8
Kunngjort28.11.2014   kl. 15.40
KorttittelDeleg. fra SD til Vegdir. etter forvaltningsloven § 13d

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 26. november 2014 med hjemmel i forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) § 8.

I

Departementets myndighet etter forvaltningsloven § 13d første ledd delegeres fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet for så vidt gjelder utlevering av data fra Statens vegvesens dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken.

II

Delegeringen trer i kraft straks.