Delegering av myndighet etter forskrift om lokalstyrevalg i Longyearbyen § 13-1

DatoFOR-2015-03-20-841
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 8
Ikrafttredelse20.03.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forLongyearbyen
HjemmelFOR-2007-05-14-506-§13-1, LOV-1925-07-17-11-§34
Kunngjort09.07.2015   kl. 16.00
KorttittelDeleg. av myndighet etter forskrift om lokalstyrevalg, Longyearbyen

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i forskrift 14. mai 2007 nr. 506 om lokalstyrevalg i Longyearbyen § 13-1 og lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 34. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter forskrift om lokalstyrevalg i Longyearbyen § 13-1 til Justis- og beredskapsdepartementet. Delegeringen gir ikke adgang til å fastsette avvik fra grunnleggende bestemmelser i forskriften.