Delegering av myndighet til Nærings- og fiskeridepartementet etter lov om internasjonalt skipsregister § 4 annet ledd

DatoFOR-2015-03-27-310
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 3
Ikrafttredelse27.03.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1987-06-12-48-§4
Kunngjort31.03.2015   kl. 14.10
KorttittelDeleg. av myndighet til Nærings- og fiskeridepartementet

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. mars 2015 med hjemmel i lov 12. juni 1987 nr. 48 om internasjonalt skipsregister § 4. Fremmet av Nærings- og fiskeridepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven) § 4 andre ledd til Nærings- og fiskeridepartementet.