Fastsetting av beslutningsnivå på beredskapstiltak i BFF

DatoFOR-2015-04-10-349
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 4
Ikrafttredelse10.04.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1950-12-15-7-§18, LOV-1814-05-17-§3
Kunngjort14.04.2015   kl. 15.20
KorttittelFastsetting av beslutningsnivå i BFF

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 10. april 2015 med hjemmel i lov 15. desember 1950 nr. 7 om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold § 18 og Kongens instruksjonsmyndighet, jf. Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814 § 3. Fremmet av Forsvarsdepartementet. 

1.Beslutningsnivået for nevnte beredskapstiltak fastsettes i samsvar med fremlagt forslag.1
2.Fastsetting av endret beslutningsnivå for nevnte beredskapstiltak trer i kraft sammen med utgivelsen av Beredskapssystem for forsvarssektoren 2015.
1Vedlegget er gradert BEGRENSET iht. sikkerhetsloven § 11 og § 12 jf. offentleglova § 13.