Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov 22. mai 2015 nr. 31 om endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon) del VI

DatoFOR-2015-05-22-545
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 5
Ikrafttredelse22.05.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-05-22-31, LOV-1980-06-13-24, LOV-2000-03-24-16, LOV-2000-11-24-81, LOV-2005-12-21-124, LOV-2013-12-13-106
Kunngjort29.05.2015   kl. 15.00
KorttittelDelegering av myndighet til Finansdepartementet

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 22. mai 2015 med hjemmel i lov 22. mai 2015 nr. 31 om endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon) del VI. Fremmet av Finansdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lovvedtaket del VI til Finansdepartementet i samsvar med vedlagte forslag.