Delegering av Kongens myndighet til Helse- og omsorgsdepartementet for fastsettelse av forskrift for å gi helselover og -forskrifter hel eller delvis anvendelse på Svalbard og Jan Mayen

DatoFOR-2015-06-19-676
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 7
Ikrafttredelse19.06.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard og Jan Mayen
HjemmelLOV-1925-07-17-11, LOV-1930-02-27-2, LOV-1977-06-03-57, LOV-1984-03-30-15, LOV-1992-12-04-132, LOV-1999-07-02-61, LOV-1999-07-02-62, LOV-1999-07-02-64, LOV-2000-06-02-39, LOV-2000-06-23-56, LOV-2003-02-21-12, LOV-2003-06-27-64, LOV-2003-12-05-100, LOV-2005-12-21-126, LOV-2008-06-20-44, LOV-2011-06-24-29
Kunngjort22.06.2015   kl. 16.00
KorttittelDeleg. av myndighet til Helse- og omsorgsdepartementet

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. juni 2015. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet til Helse- og omsorgsdepartementet til å fastsette forskrift om å gi helselover og -forskrifter hel eller delvis anvendelse på Svalbard og Jan Mayen, i samsvar med vedlagte liste over aktuelle lover. 

Liste over lover hvor Kongens myndighet til å fastsette forskrift om å gi helselovgivningen delvis anvendelse på Svalbard og Jan Mayen, delegeres til Helse- og omsorgsdepartementet

1.Lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard
2.Lov 27. februar 1930 nr. 2 om Jan Mayen
3.Lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering
4.Lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
5.Lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v.
6.Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.
7.Lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern
8.Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
9.Lov 2. juni 2000 nr. 39 om apotek
10.Lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap
11.Lov 21. februar 2003 nr. 12 om behandlingsbiobanker
12.Lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv.
13.Lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m.
14.Lov 21. desember 2005 nr. 126 om kosmetikk og kroppspleieprodukter m.m.
15.Lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning
16.Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid