Delegering av myndighet til Kulturdepartementet etter åndsverkloven § 16e og § 38

DatoFOR-2015-06-19-725
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2015 hefte 7
Ikrafttredelse19.06.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-05-12-2-§16e, LOV-1961-05-12-2-§38
Kunngjort25.06.2015   kl. 15.50
KorttittelDeleg. av myndighet til Kulturdepartementet

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. juni 2015 med hjemmel i lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) § 16e og § 38. Fremmet av Kulturdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter åndsverkloven § 16e og § 38 til Kulturdepartementet.