Delegering av myndighet til Helsedirektoratet (h-resept)

DatoFOR-2015-06-26-1153
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 11
Ikrafttredelse26.06.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2015-06-12-646-§3, LOV-2014-06-20-42-§11, LOV-2014-06-20-42-§12, LOV-2014-06-20-42-§14, LOV-1992-12-04-132-§25b, LOV-1999-07-02-64-§11
Kunngjort09.10.2015   kl. 14:45
KorttittelDeleg. av myndighet til Helsedirektoratet (h-resept)

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 26. juni 2015 med hjemmel i forskrift 12. juni 2015 nr. 646 om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus § 3. 

Forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus (h-resept) ble fastsatt ved kgl.res. 12. juni 2015 nr. 646 med hjemmel i pasientjournalloven § 11, § 12 og § 14, legemiddelloven § 25b og helsepersonelloven § 11. Forskriften ble fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet og trer i kraft 1. juli 2015.

Det følger av forskriften § 3 at Helse- og omsorgsdepartementet beslutter hvilke legemidler som skal finansieres av de regionale helseforetakene. Beslutningsmyndigheten kan delegeres til Helsedirektoratet. Departementet delegerer med dette denne myndigheten til Helsedirektoratet.