Delegering av Kongens myndighet etter lov om posttjenester § 2, § 3 og § 41 til Samferdselsdepartementet

DatoFOR-2015-09-04-1028
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 10
Ikrafttredelse04.09.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-09-04-91-§2, LOV-2015-09-04-91-§3, LOV-2015-09-04-91-§41
Kunngjort08.09.2015   kl. 1500
KorttittelDeleg. av myndighet til SD etter postloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. september 2015 med hjemmel i lov 4. september 2015 nr. 91 om posttjenester (postloven) § 2, § 3 og § 41. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov om posttjenester § 2, § 3 og § 41 til Samferdselsdepartementet.