Funksjonsfordeling innen myndigheten etter postloven av 4. september 2015 nr. 91

DatoFOR-2015-09-04-1029
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 10
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-09-04-91-§5
Kunngjort08.09.2015   kl. 1500
KorttittelFunksjonsfordeling innen myndigheten etter postloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. september 2015 med hjemmel i lov 4. september 2015 nr. 91 om posttjenester (postloven) § 5. Fremmet av Samferdselsdepartementet.

I

1.Samferdselsdepartementet skal være myndighet etter følgende bestemmelser i lov om posttjenester: § 6 første og fjerde ledd, § 7 annet ledd, § 9 første og annet ledd, § 13 annet ledd, § 14 første ledd, § 18 første ledd, § 19 tredje ledd, § 22 annet ledd første punktum, § 24, § 25 annet ledd, § 28 femte ledd, § 29 femte ledd, § 30 sjette ledd, § 31 tredje ledd, § 36 tredje ledd, § 39 fjerde ledd, § 49 fjerde ledd, § 50 fjerde ledd, § 53 annet ledd, og § 55 fjerde ledd.
2.Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal være myndighet etter følgende bestemmelser i lov om posttjenester: § 14 annet, § 15 tredje ledd, § 16 første og annet ledd, § 20 første ledd, § 27 annet og tredje ledd, § 33 første ledd, § 35 første ledd, § 36 første ledd, § 38 første og annet ledd, § 42 første ledd annet punktum og § 43.
3.Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal være utøvende myndighet etter følgende bestemmelser i lov om posttjenester: § 8 tredje ledd, § 10 annet ledd, § 11 tredje ledd, § 14 tredje og fjerde ledd, § 15 fjerde ledd, § 16 tredje ledd, § 17 annet ledd, § 18 tredje ledd, § 20 annet ledd, § 21 første og annet ledd, § 22 annet ledd annet punktum, § 23 tredje ledd, § 26 annet ledd, § 27 sjette ledd, § 32 fjerde ledd, § 33 fjerde ledd, § 34 annet ledd, § 35 femte ledd, § 37 femte ledd, § 40 femte ledd, § 42 første ledd første punktum og annet ledd, § 44 første og fjerde ledd, § 45 første, annet og tredje ledd, § 46 første og annet ledd, § 47 første ledd, § 48, § 49 første og tredje ledd, § 50 første og tredje ledd og § 55 første ledd.
4.Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal være utøvende myndighet etter følgende bestemmelser i lov om posttjenester: § 12 første, annet og tredje ledd.

II

Funksjonsfordelingen innen myndigheten etter lov 4. september 2015 nr. 91 om posttjenester trer i kraft 1. januar 2016.