Delegering av myndighet etter lov om Statens innkrevingssentral (SI-loven)

DatoFOR-2015-09-11-1045
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 11
Ikrafttredelse11.09.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-01-11-3-§1, LOV-2013-01-11-3-§6, LOV-2013-01-11-3-§7, LOV-2013-01-11-3-§8
Kunngjort15.09.2015   kl. 13.50
KorttittelDeleg. av myndighet etter SI-loven

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 11. september 2015 med hjemmel i lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven) § 1 første og tredje ledd, § 6 tredje ledd, § 7 tredje ledd og § 8 tredje ledd. 

Departementets myndighet etter lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven) § 1 første og tredje ledd, § 6 tredje ledd, § 7 tredje ledd og § 8 tredje ledd delegeres til Skattedirektoratet.