Ikraftsetting av lov 18. september 2015 nr. 93 om endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling)

DatoFOR-2015-09-18-1066
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 11
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerLOV-1989-06-02-27
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-09-18-93
Kunngjort23.09.2015   kl. 14.40
KorttittelIkrafts. av lov 2015:93, endr alkoholloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. september 2015 med hjemmel i lov 18. september 2015 nr. 93 om endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling) del II. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Loven trer i kraft fra 1. januar 2016.