Delegering av forskriftskompetanse etter lov 19. juni 2015 nr. 70 om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn

DatoFOR-2015-09-25-1086
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 11
Ikrafttredelse25.09.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-06-19-70-§4
Kunngjort25.09.2015   kl. 14.50
KorttittelDeleg. av forskriftskompetanse etter karanteneloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. september 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2015 nr. 70 om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven) § 4 andre ledd. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 19. juni 2015 nr. 70 § 4 andre ledd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.