Delegering av myndighet etter forvaltningsloven § 13d første ledd

DatoFOR-2015-10-26-1224
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 12
Ikrafttredelse26.10.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2006-12-15-1456-§8, LOV-1967-02-10-§13d
Kunngjort30.10.2015   kl. 16.20
KorttittelDeleg. av myndighet etter forvaltningsloven § 13d første ledd

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 26. oktober 2015 med hjemmel i forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) § 8. 

Samferdselsdepartementets myndighet etter forvaltningsloven § 13d første ledd til å bestemme at opplysninger kan eller skal gis til bruk for forskning uten hinder av taushetsplikten etter § 13, delegeres i samsvar med forvaltningslovforskriften § 8 til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for så vidt gjelder opplysninger i saker på tilsynets ansvarsområde.